Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu WWSIS

Opublikowany 2018/06/24

Miło mi poinformować, że dostępny jest już kolejny numer naszego czasopisma 2/2017.
Z jego treścią można zapoznać się tutaj.

Drodzy Czytelnicy!

Mają Państwo przed sobą kolejny numer Biuletynu Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka. W tym wydaniu znajdą Państwo pięć artykułów.
Pierwsza praca autorstwa Pawła Iljaszewicza zatytułowana „Analiza dopasowania modelu do obiektu po etapie segmentacji obrazu wykorzystującego działy wodne (ang. watershed) przy rozpoznawaniu barw obrazów” poświęcona jest tematyce skutecznej metody detekcji obiektów. Autor w swojej pracy wykorzystuje fakt, że poszukiwany obiekt powinien wskazywać podobieństwo geometryczne dotyczące m. in. kształtu, rozmiaru, czy położenia. Zaproponowany w pracy algorytm umożliwia dokładne dopasowanie zadanego modelu do poszukiwanego obiektu. Druga praca „How To Not Compare Results In Bioelectromagnetic Studies”, której autorem jest Tomasz Długosz, przedstawia problematykę jednoznaczności wyników badań bioelektromagnetycznych uzyskiwanych w różnych laboratoriach. W pracy wykorzystano różne metody numeryczne do prezentacji zjawisk mających ogromny wpływ na powtarzalność eksperymentów, co jest kluczowym aspektem w każdej dziedzinie nauki. Kolejny artykuł autorstwa Michała Zubelewicza i Ewy Kardasz pt.: „Human Skills, czyli motywowanie pracowników i delegowanie zadań”  przedstawia zagadnienie motywowania pracowników i delegowania zadań z uwzględnieniem aspektów informatycznych. W czwartej pracy zamieszczonej w tym wydaniu Biuletynu „Teaching Sequence Decomposition For Distributed Database” Swietłany Lebiediewy sformułowany został problem dekompozycji ciągu uczącego dla rozproszonej bazy danych. W artykule tym zdefiniowano trzy rodzaje dekompozycji i zaprezentowano twierdzenia dotyczące zajętości pamięci przez zdekomponowany ciąg uczący. Kolejny artykuł autorstwa Piotra Kardasza „Współczesna automatyzacja i robotyzacja a człowiek”, w którym przedstawiono rozwój automatyzacji i robotyzacji z uwzględnieniem szans i zagrożeń związanych z tym zjawiskiem. To wydanie Biuletynu zamyka artykuł zatytułowany „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu firmą ochroniarską – skuteczność dronów w działaniach monitorujących”, którego autorami są Piotr Dąbrowski, Jędrzej Dąbrowski i Ewa Kardasz. Artykuł ten poświęcony jest aktualnej sytuacji firm ochroniarskich na rynku pracy. Opisuje zadania firm ochroniarskich, a także czynniki składające się na dobry wizerunek owych przedsiębiorstw. Dalej mówi o potrzebie wprowadzania innowacyjnych technologicznych rozwiązań w firmach ochroniarskich. Wymienia i charakteryzuje tego typu rozwiązania, takie jak: kamery wizyjne, kamery termowizyjne, kamery z funkcją identyfikacji twarzy, czujniki ruchu, aplikacje mobilne oraz bezzałogowe statki powietrzne. Kolejno opisuje liczne możliwości wykorzystania dronów przez firmy ochroniarskie, a także wykazuje, że urządzenia te pozwalają na realne oszczędności w przedsiębiorstwach.

Korzystając z okazji chciałem poinformować, zwłaszcza Studentów WWSIS, że planuję wydać specjalny numer poświęcony pracom wykonanym przez naszych Studentów. Jeśli realizujecie projekty z obszaru szeroko rozumianej informatyki, to zachęcam do publikowania ich rezultatów na łamach naszego wspólnego, uczelnianego Czasopisma.

         Serdecznie zachęcam do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru.

 

Tomasz Długosz